doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

LF UP, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky ( Olomouc)

E-mail: katerina.ivanova@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.