Kvalita života pohledem lékaře - preventivní modul pro studenty medicíny

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P36/1317

Autoři: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.; doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.; Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.; MUDr. Jana Králová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008