doc.RNDr. Libuše Trnková, CSc.

MU Brno, PřF a VUT; Mendelova univ., ÚCB (Kamenice 5, Brno)

E-mail: libuse@chemi.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.