Miniaturizované elektrochemické systémy v detekci interakce protinádorových léčiv s DNA.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Ing. Dalibor Húska; Ing. Jan Šílený; prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.RNDr. Libuše Trnková, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; MVDr. Jan Hraběta; RNDr. Jitka Poljaková; doc.Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
DNA; DNA senzory;senzorové pole, modifikace DNA; interkalace; ellipticin, protinádorová terapie

1. Úvod
Nádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích, a proto je hledání vhodných léčebných strategií je jedním z významných cílů moderní medicíny. Chemoterapeutika jsou často jedinou možností léčby u pokročilých forem nádorového onemocnění. Mechanismy účinku léčiv jsou různé, ale velmi často zasahují do buněčného dělení. Je známo, že malé molekuly (léčiva) mohou s DNA interagovat několika různými mechanismy, a to vazbou do malého či velkého žlábku, přímou vazbou s jednotlivými bazemi či interkalací do primární struktury polynukleotidového řetězce. Zjistilo se, že planární aromatické molekuly se především interkalují mezi dvě po sobě jdoucích baze DNA. Tento interkalační efekt je významný v oblasti hledání léčiv aktivních v protinádorové chemoterapii, kam je možno zařadit deriváty ellipticinu. Ellipticin (5,11-dimethyl-6H-pyridol(4,3-b)carbazole) je alkaloid izolovaný z čeledi rostlin Apocyanaceae (jako jsou Ochrosia borbonica, Excavativa cocinea). Prvně byl izolován v roce 1959 z listů stále zeleného stromu Ochrosia elliptica roustoucím v Oceánii. Mezi nejznámější a nejpoužívanější deriváty ellipticinu patří 9-hydroxyellipticin, jehož protinádorový efekt byl studován již před třiceti lety…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008