M.D. Karin Ekström Smedby, Ph.D.

Department of Medicine, Clinical Epidemiology Unit, Karolinska Institutet, Stockholm (Box 281, SE-171 77, Stockholm, Sweden)

E-mail: karin.ekstrom.smedby@ki.se

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta