Mgr. Hana Svobodová

3.LF UK, Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (Ruská 91, 100 00 Praha)

E-mail: hana.svobodova@lf3.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.