Mgr. Kateřina Vopěnková (Skálová)

LF MU Brno, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie (Kamenice 753/5, Brno)

E-mail: vopenkova@med.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.