Příprava zralých a funkčních dendritických buněk s vysokou produkcí IL-12 pro klinické využití při protinádorové vakcinaci

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Experimentální hematologie

Číslo abstraktu: 1191

Autoři: Mgr. Klára Macková; Mgr. Darina Očadlíková; Mgr. Kateřina Vopěnková (Skálová); Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Zuzana Hroteková; Petra Vidláková; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008