Mgr. Lenka Tichotová

FF UK a Psychoterapeutické centrum Gaudia (Jeseniova 47, 130 00 Praha 3)

E-mail: tichotova@gaudiaprotirakovine.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.