PSYCHOTERAPIE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 141

Autoři: Mgr. Lenka Tichotová; Mgr. Barbora Šonová

Východiska:

Při léčbě onkologického onemocnění hraje podstatnou roli psychika nemocného. Vhodná forma psychoterapie pomáhá léčebnému procesu, zvyšuje compliance a umožňuje celkově lepší zvládání situace. Nemoc obvykle zasahuje celý rodinný systém a pomoc psychologa nebo socioterapeuta mohou potřebovat i pacientovi příbuzní.

Popis případu: Paní Anna (45 let) se dozvěděla o službách sdružení Gaudia proti rakovině ve chvíli, kdy se po několika letech boje se závažným onkologickým onemocněním její stav náhle nečekaně zhoršil a prognóza lékařů zněla 3–4 měsíce života. Paní Anna se po počátečním šoku rozhodla nevzdávat se naděje na smysluplný život a vyhledala pomoc psychoterapeuta. Jejím cílem bylo udržet si po psychické stránce vyrovnanost a tím třeba přispět i k boji proti nemoci. Chtěla zkrátka udělat vše pro to, aby celá situace dopadla v rámci možností co nejlépe pro ni i celou její rodinu. Začala si shánět informace o zdravé výživě, navštěvovat meditace a změnila svůj pracovní režim. Během několika setkání v terapii pracovala také na svém vztahu s manželem a rodiči. V obou případech se jí povedlo výrazně vzájemné soužití vylepšit a udělat důležité změny. Dalším velkým tématem terapie byla obava ze smrti a bolestivého konce, o kterých jinak neměla s kým mluvit. Pacientka měla velkou obavu o svou dceru a o to, jak bude vše zvládat po jejím odchodu. Velmi uvítala možnost zajistit i pro dceru psychoterapii u dalšího pracovníka GPR. Po zhoršení zdravotního stavu probíhaly konzultace v domácnosti pacientky a později na její přání prostřednictvím Skype. Paní Anna zemřela v lednu 2014 po 19 měsících od zahájení terapie.

Závěr:

Přínos terapie: příspěvek k prodloužení délky života, zlepšení kvality života (pacienta i jeho blízkých), podpora při zvládání těžké situace, doprovázení v náročných chvílích, prostor mluvit o čemkoli – i o tom, o čem nelze mluvit s nejbližšími členy rodiny, terapie i pro rodinné příslušníky, v případě potřeby sociální poradenství.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014