ASERTIVITA PŘI PRÁCI ZDRAVOSTNÍ SESTRY, LÉKAŘE A DALŠÍ PRACOVNÍKY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: IV. Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi

Číslo abstraktu: IV/366

Autoři: Mgr. Lenka Tichotová; MUDr. Olga Kunertová; Mgr. Barbora Šonová; Mgr. Blanka Petrošová; Mgr. Věra Dufková; Mgr. Tereza Janačíková Nováková

Příspěvek představuje, jak využít asertivitu při práci ve zdravotnickém zařízení. Asertivita je dovednost, která nám umožňuje prosazovat vlastní zájmy, stanoviska nebo názory neagresivním způsobem. Jinak řečeno, asertivita nám může pomoci hlídat si vlastní hranice, aniž bychom byli ke druhým nepřiměřeně tvrdí či nepříjemní. Při práci s onkologicky nemocnými a jejich příbuznými, ale i při organizaci péče na pracovišti je asertivní přístup neocenitelný. Základním principem je posílení zdravé sebedůvěry a vytvoření prostoru pro uvědomění si priorit, práv, kompetencí. Jednáme-li asertivně, znamená to, že spontánně reagujeme, přiměřeně projevujeme emoce a umíme si stát za svým, ale nejsme manipulativní ani nepříjemní. Umíme je také rozpoznat a zastavit manipulativní chování, které vůči nám někdo v našem okolí uplatňuje.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016