MUDr. Anton Dzian, Ph.D.

JLF UK a UN Martin, Klinika hrudníkovej chirurgie (Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika)

E-mail: anton.dzian@gmail.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.