MUDr. David Šulc

Radioterapeutické odd. Masarykovy nemocnice (V Podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem)

E-mail: davidsulc@yahoo.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.