Výsledky léčby nízkostupňového gliomu WHO grade II

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.; MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA; MUDr. David Šulc; MUDr. Jana Pukyová; MUDr. Milan Lysý; MUDr. Milouš Derner

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005