MUDr. Eva Sticová

IKEM, LEH CEM, 3. LF UK, Ústav patologie a MN Ústí n. Labem ( Praha)

E-mail: eva.sticova@ikem.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.