NEMOŽNOST PROVEDENÍ ZÁCHOVNÉHO VÝKONU NA LEDVINĚ – PŘÍNOS PRO PACIENTA

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin - operační léčba

Číslo abstraktu: 014

Autoři: J. Schraml; V. Hynek; M. Hálek; MUDr. Eva Sticová

Autoři referují a případu pacienta se solitární ledvinou, u kterého byl diagnostikován zobrazovacími metodami nádor ledviny. Ten byl lo- kalizován do oblasti hilu ledviny.

Pacient byl indikován k otevřené operační revizi ledviny s plánem, v případě potvrzení nádoru, resekce či excize tohoto nádoru. Pro neztišitelné krvácení z ledviny nebylo možno záchovný výkon provést, a proto byla provedena nefrektomie a zařazení do HD programu.

Při vyšetření vlastní ledviny však patolog ještě mikroskopicky zachytil další dva zhoubné nádory, tyto léze nebyly jak okem, během operace, tak jinými zobrazovacími metodami zachytitelné.

Z takovéto zkušenosti vyplývá otázka kolik takovýchto mikroskopických nádorů se může skrývat ve zbytku ponechané ledviny?

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006