Přehled operačních výkonů a jejich výsledků při léčbě angiomyolipomu ledviny na našem oddělení za posledních 5 let

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny III.

Číslo abstraktu: 032

Autoři: M. Broul; J. Schraml; V. Hynek; T. Dvořák; M. Hlavička; MUDr. Milouš Derner; MUDr. Eva Sticová

CÍL

Retrospektivní zhodnocení výsledků provedených zákroků pro angiomyolipom ledviny na našem urologickém oddělení za posledních 5 let.


METODA

Jednalo se o skupinu pacientů, u kterých byl v důsledku nálezu renální expanze nutno provést urologickou či rentgenologickou intervenci. Ve většině případů se již diagnózu angiomyolipomu podařilo stanovit rentgenologicky a většinou se jednalo o elektivní výkony, blíže viz tabulka.


VÝSLEDKY

Ve všech případech nutné akutní revize pro krvácení se nám podařilo zachránit život pacienta, ale nikdy ne vlastní ledvinu na rozdíl od elektivních výkonů pro angiomyolipom.


ZÁVĚR

Z naší sestavy se jeví jako vhodné přísné sledování již diagnostikovaných angiomyolipomů a v případě jejich progrese včas zasáhnout nejlépe miniinvazivním výkonem.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008