MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

3. LF UK a FNKV, Klinika anesteziologie a resuscitace a ZZS SČK ( Praha 10)

E-mail: jiri.knor@zachranka.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.