Projekt fondu rozvoje vysokých škol: Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace na internetu

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 058p

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.; MUDr. Alice Kurzová; Marek Jantač; Ing. Antonín Dvořák; MUDr. Jiří Knor, Ph.D.; M. Beránková

Jednotná doporučení týkající se provádění neodkladné resuscitace jsou publikována s cílem optimalizovat jednotlivé postupy tak, aby byl zabezpečen optimální výsledek - tj. přežití postiženého. Každá odchylka od doporučeného postupu nebo jeho neznalost by tak mohla být hodnocena jako zhoršení šancí zachraňovaného na přežití. Od zdravotnických profesionálů očekáváme zvláště dobrou znalost kardiopulmonální resuscitace (KPR). Řada studií jak zahraničních, tak i provedených autory v ČR ukázala nedostatečnou úroveň znalosti KPR nezávisle na tom, v jakém roce byla studie uskutečněna a jakých aktuálních doporučení se týkala. Navíc se prokázalo, že úroveň znalostí se časem podstatně snižuje, a to i například i u lékařů specializace anesteziologie a resuscitace, kdy se ukázalo, že měli lepší výsledky mladí lékaři v tréninku, než konzultanti, kteří v oboru pracovali mnoho let.

V roce 2005 byla publikována nová doporučení pro provádění KPR, která mění, a to někdy dost podstatně, dosud používané algoritmy. Změny se týkají jak základní resuscitace (pořadí úkonů, poměr umělých dechů a kompresí hrudníku, používané frekvence a objemy), tak i resuscitace rozšířené (použití léků, defibrilace). Základní doporučení z r. 2005 budou prezentovány na posteru.

Cílem naší práce bylo vytvořit široce dostupný didaktický materiál, který spojuje text, diapozitivy a videoukázky jednotlivých postupů. Jako optimální se pro řešení ukázal internet. S podporou Fondu rozvoje vysokých škol jsme vytvořili multimediální výukový pořad, který je dostupný všem zájemcům o problematiku bezplatně na internetu. V roce 2007 to je Základní neodkladná resuscitace, která je již přístupná na internetové stránce http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace, v letošním roce vzniká Rozšířená neodkladná resuscitace, která bude hotova a umístěna na internetu do začátku roku 2009. Pořad není určen pouze k výuce studentů, ale zejména jeho druhá část i zdravotnickým profesionálům.


Materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 1201/2008


Literatura:

 1. Cimrin A. H., Topacoglu H., Karcioglu 0., Ozsarac M., Ayrik C. A model of standardized training in basic life support skills of emergency medicine residents. Adv Ther 2005; 22: 10-8.
 2. Cowie D. A., Story D. A. Knowledge of cardiopulmonary resuscitation protocols and level of anaesthetic training. Anaesth Intensive Care 2000; 28: 687-91.
 3. Grzeskowiak M. The effects of teaching basic cardiopulmonary resuscitation-A comparison between first and sixth year medical students. Resuscitation 2006.
 4. Evropská rada pro resuscitaci. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005, Praha, Česká Rada pro resuscitaci, 2006
 5. Hamilton R. Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a reviewof the literature. J Adv Nurs 2005; 51: 288-97.
 6. Hammond F., Saba M., Simes T., Cross R. Advanced life support: retention of registered nurses' knowledge 18 months after initial training. Aust Crit Care 2000; 13: 99-104.
 7. Málek J., Kurzová A., Beránková M., Knor J.: Úroveň znalostí studentů středních nezdravotnických škol o neodkladné resuscitaci v České republice. Čas Lék Čes 2007, Vol. 146, No 6, s. 538-541
 8. Málek J., Kurzová A., Beránková M., Knor J.: Účinnost výukového filmu na zlepšení znalostí studentů středních nezdravotnických škol o kardiopulmonální resuscitaci. Prakt. lék., 2007, Vol 87, No5, s. 298 – 291
 9. Rasmus A., Czekajlo M. S. A national survey of the Polish population's cardiopulmonary resuscitation knowledge. Eur J Emerg Med 2000; 7: 39-43.
 10. Soar J., Perkins G. D., Harris S., Nolan J. The immediate life support course. Resuscitation 2003; 57: 21-6.
 11. Suzuki A., Suzuki Y., Takahata O. et al. [A survey of 3,303 6th-year medical students from 36 universities concerning knowledge of resuscitation—more than 80% of medical students can not perform standard cardiopulmonary resuscitation?]. Masui 2001; 50: 316-22.
 12. Young R., King L. An evaluation of knowledge and skill retention following an in-house advanced life support course. Nurs Crit Care 2000; 5: 7-14.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008