Nová doporučení v postupech základní a neodkladné resuscitace pro r. 2011-2015. Publikace na internetu.

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p11

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.; MUDr. Alice Kurzová; Ing. Antonín Dvořák; MUDr. Jiří Knor, Ph.D.; prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.; Marek Jantač

Jednotná doporučení týkající se provádění neodkladné resuscitace jsou publikována s cílem optimalizovat jednotlivé postupy tak, aby byl zabezpečen co nejlepší výsledek - tj. přežití postiženého bez neurologických následků. Každá odchylka od doporučeného postupu nebo jeho neznalost by tak mohla být hodnocena jako zhoršení šancí zachraňovaného na přežití. Od zdravotnických profesionálů se očekává zvláště dobrá znalost kardiopulmonální resuscitace (KPR). Řada studií jak zahraničních, tak i provedených autory v ČR ukázala nedostatečnou úroveň znalosti KPR nezávisle na tom, v jakém roce byla studie uskutečněna a jakých aktuálních doporučení se týkala. Navíc se prokázalo, že úroveň znalostí se časem podstatně snižuje1), a to například
i u lékařů specializace anesteziologie a resuscitace, kdy se ukázalo, že měli lepší výsledky mladí lékaři v tréninku, než konzultanti, kteří v oboru pracovali mnoho let (2).

Na 3. lékařské fakultě UK jsme s podporou Fondu rozvoje vysokých škol vytvořili multimediální stránky o základní a rozšířené resuscitaci, které jsou dostupné všem zájemcům o problematiku bezplatně na internetu na adrese

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace

a

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/rozsirena-neodkladna-resuscitace/

Další multimediální výukové pořady se týkají anesteziologie

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/zaklady-anesteziologie/

Ve výstavbě jsou stránky věnované první pomoci, které budou od začátku příštího roku na stránkách našeho pracoviště

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy

Doporučení Evropské rady pro resuscitaci pro provádění KPR jsou inovována každých 5 let. V roce 2005 byla publikována nová doporučení pro provádění KPR3) která měnila, a to někdy dost podstatně, dosud používané algoritmy. Guidelines pro příštích 5 let by měla být publikována 16. 10. 2010. Protože redakční systém 3. LF UK umožňuje průběžnou inovaci textu i videa, budou změny provedeny co nejdříve po publikaci Evropskou radou pro resuscitaci a bude možné si novinky bezplatně stáhnout.

Práce vznikla s podporou projektu FRVŠ 280/2010.

Literatura

  1. Grzeskowiak M. The effects of teaching basic cardiopulmonary resuscitation-A comparison between first and sixth year medical students. Resuscitation 2006.
  2. Cowie DA, Story DA. Knowledge of cardiopulmonary resuscitation protocols and level of anaesthetic training. Anaesth Intensive Care 2000; 28: 687–91.
  3. 2005 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005; 67, Suppl 1, S1–S314.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010