MUDr. Milena Vránová

Městská nemocnice, Oddělení klinické hematologie (Nemocniční 20, 728 80 Ostrava Fifejdy)

E-mail: milena.vranova@mnof.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.