Terapie systémového přetížení železem kombinací chelatačních léků u pacienta s myelodysplastickým syndromem a vrozenou hemochromatózou – popis případu.

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P54/1190

Autoři: MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; MUDr. Jana Procházková; MUDr. Milena Vránová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Ladislava Kučerová

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008