MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D.,M.MED

NsP Nový Jičín, Onkologické centrum J. G. Mendela, gyn.-por.oddělení (K Nemocnici 76, 741 11 Nový Jičín)

E-mail: pavel.bartos@nspnj.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.