MUDr. Pavol Janega, Ph.D.

LF UK Bratislava, Ústav patologickej anatómie a SAV, ÚNPF ( Bratislava)

E-mail: pavol.janega@fmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.