MUDr. Soňa Lísová

1. LF UK a VFN, Ústav patologie (Studničkova 7, 128 00 Praha)

E-mail: Sona.Lisova@vfn.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.