Doc. MUDr. Pavel Fiala , CSc.

1. LF UK a FNM, III. chirurgická klinika; IPVZ, subkatedra hrudní chirurgie (V Úvalu 85, 150 06 Praha 5)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta