O ekonomice hospiců

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Doc. MUDr. Pavel Fiala , CSc.

Přehledná analýza historie a současnosti financování hospicové péče. Velmi dobrý zdroj dat a informací pro racionální přemýšlení o možných modelech úhrady hospicové péče.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006