prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická klinika l.LF UK a ÚVN (U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6)

E-mail: vladimir.benes@uvn.cz

Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy