Sekce neuroonkologická

Cílem Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP  je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování odborných znalostí členů.

Sekce má vlastní internetové stránky: www.neurooncology.cz

Klíčová slova
neuroonkologie; odborné sekce