prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.

LF UPJŠ, Ústav farmakológie (Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovensko)

E-mail: jan.mojzis@upjs.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.