Prof. MVDr. Roman Halouzka, DrSc., Dipl. ECVP

Veterinární univerzita Brno, Ústav fyziologie (Palackého 1/3, 612 42 Brno)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.