Problémy s tvorbou písemných informovaných souhlasů v onkologii

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Právo a onkologie

Číslo abstraktu: 053

Autoři: Prof. MVDr. Roman Halouzka, DrSc., Dipl. ECVP

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011