Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, Slovensko)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.