RNDr. Zuzana Ondráčková

Ústav hematologie a krevní transfuze, odd. molekulární genetiky (U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha)

E-mail: Zuzana.Ondrackova@uhkt.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.