HSP 90 AS A POSSIBLE INDICATOR OF DISEASE DETERIORATION IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0203

Autoři: RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.; Mgr. Tereza Lopotová; Mgr. Darina Moučková; RNDr. Zuzana Ondráčková; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011