In Vitro Sensitivity to Tyrosine Kinase Inhibitors Is One of Possible Predictive Parameters for Therapy Switch In Patients with Chronic Myeloid Leukemia

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 2747

Autoři: RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.; Mgr. Tereza Lopotová; RNDr. Zuzana Ondráčková; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010