Evropský plán boje proti rakovině

U příležitosti letošního Světového dne proti rakovině byl představen Evropský plán boje proti rakovině. Plán je politickým závazkem, jak zvrátit trend ve výskytu tohoto onemocnění, a dalším krokem k silné evropské zdravotní unii a bezpečnější, lépe připravené a odolnější EU.

Seznamte se s cíli Evropského plánu boje proti rakovině na oficiálním webu EU (v češtině)  

EU může společně usilovat o:

  • generaci bez tabáku: zajistit, aby do roku 2040 používalo tabák méně než 5 % obyvatelstva
  • snížení nadměrné konzumace alkoholu v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (relativní snížení nadměrné konzumace alkoholu nejméně o 10 % do roku 2025) a o zajištění toho, aby se mladí lidé méně setkávali s reklamou na alkohol
  • snížení znečištění životního prostředí prostřednictvím většího sblížení norem kvality ovzduší EU s pokyny Světové zdravotnické organizace a o menší expozici karcinogenním látkám a záření
  • zvýšení znalostí a zdravotní gramotnosti ve prospěch propagace zdravějšího životního stylu