Naplňování onkologického programu ČR

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“

Motto Českého národního onkologického programu

Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných, k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR a k optimalizaci přístupu k novým diagnostickým a léčebným postupům. Zde Vám nabízíme odkazy na projekty a aktivity, které pomáhají k plnění jednotlivých úkolů stanovených v Národním onkologickém programu. 

Národní onkologická síť

Podpora sítě Komplexních onkologických center akreditovaných Českou onkologickou společností ČLS JEP, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Ministerstvem zdravotnictví a plátci péče na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace.

Prevence a skríning

Posílení zdravotní gramotnosti populace v oblasti prevence nádorových onemocnění, zejména odpovědnosti za své vlastní zdraví. Podpora kladných změn ve výživě a ve zdravém životním stylu včetně pohybových aktivit. Důsledná podpora účinných opatření zaměřená proti kouření tabáku dle WHO. Dlouhodobé fungování a vyhodnocování programů pro screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a karcinomu tlustého střeva a konečníku, podpora adresného zvaní na tato vyšetření.

Sledování a predikce dat v onkologii

Racionalizace nákladů spolu se snižováním výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění není možná bez sledování dat o demografii, výskytu a léčbě onkologických onemocnění. Základem je podpora, modernizace a praktické využívání databáze Národního onkologického registru ČR pro řízenou preventivní a diagnosticko-léčebnou péči v onkologii.

Paliativní a terminální péče

Jedním z úkolů Národního onkologického programu České republiky je zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro paliativní a terminální péči. Podpořit rozvoj domácí péče. Sledovat stav kvality života a léčby bolesti nemocných s pokročilými zhoubnými nádory.

Primární péče

Zlepšit časnou diagnostiku zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s lékaři prvního kontaktu

Kvalita života onkologicky nemocných

Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.

Komunikace s veřejností

Využití komunikačních technologií ke zlepšení informovanosti a komunikace s veřejností