Co musíte vědět

Aby člověk mohl vzdorovat onemocnění rakovinou, je absolutně nutná dokonalá informovanost. Právě v důsledku zlepšené informovanosti obyvatelstva, preventivních programů a zavádění nových poznatků vědy do praxe se ve vyspělých zemích a zdravotnických systémech úmrtnost na tyto choroby snižuje.

Základem je informovanost, prevence a včasná návštěva lékaře.

Hledejte na Linkos, pokud ..
 • Potřebujete najít akreditované pracoviště kolorektálního, mamografického nebo cervikálního  screeningu?
 • Chcete vědět více o prevenci rakoviny
 • Chcete se zeptat odborníků na rizika vzniku a prevenci rakoviny právě ve vašem případě
 • Potřebujete zjistit jaký je výskyt zhoubných nádorů ve vašem kraji?
 • Potřebujete se podívat, jaká je incidence a jaká mortalita určitého zhoubného nádoru?
 • Potřebujete vysvětlit lékařský termín?
 • Potřebujete najít nejbližší Komplexní onkologické centrum ve Vašem kraji?
 • Potřebujete najít hospic pro vašeho blízkého, který je nevyléčitelně nemocný?
 • Potřebujete pomoc psychologa?
 • Chcete vědět, jak se vaše nemoc léčí a jaké jsou výsledky? 
 • Potřebujete recepty a rady pro onkologicky nemocného? 
 • Potřebujete vysvětlení vyšetřovacích metod?
 • Chcete vědět, jak probíhá vyšetření, na které jste objednáni
 • Chcete vědět, jak působí lék, kterým jste léčen?

To vše najdete na Linkos nebo ve zdrojích informací, které Linkos odkazuje.

Dostatečná informovanost lidí o prevenci vzniku nádoru, možnostech včasné diagnostiky nádorů a způsobech léčby je jednou ze základních podmínek snížení incidence zhoubných nádorů a zvýšení jejich včasného objevení, které zvyšuje šanci na vyléčení. Jedním ze zdrojů, které mají přispět k lepší informovanosti zdravých i nemocných, jsou i tyto stránky České onkologické společnosti. Odborníci připravují pro tento web originální články a vybírají odkazy na další zdroje informací o prevenci a léčbě onkologických onemocnění.  Ke zvýšení vašeho pochopení diagnostiky a léčby onkologických onemocnění přispívá i původní onkologický slovník, který je doplňován odborníky onkology na základě požadavků návštěvníků Linkos.cz.

Česká onkologická společnost není sama, kdo se snaží zvýšit informovanost o onkologických onemocněních a pomoci tak dostat Českou republiku z nejvyšších příček jejich výskytu. S pomocí a ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, s Ministerstvem zdravotnictví ČR, s Komplexními  onkologickými centry, pacientskými organizacemi a dalšími subjekty má dnes široká veřejnost unikátní možnost seznámit se s incidencí a mortalitou jednotlivých diagnóz na internetu na portálu svod.cz, dozvědět vše o screeningu zhoubných nádorů, najít si své screeningové pracoviště nebo komplexní onkologické centrum na portálu onconet.cz a dozvědět se vše o diagnostice a léčbě zhoubných nádorů. Česká onkologická  společnost vám kromě svých textů nabízí i oveřený přehled odkazů na další zdroje infomací z oblasti onkologie, určené laikům. Seznam knih s onkologickou tematikou, více než 150 plných textů pacientských brožur, přehled online onkologických poraden a také internetové adresy věnované onkologii a určené veřejnosti.

Informace o stránce

 • Datum vytvoření: 11. 5. 2010
 • Datum poslední úpravy: 11. 5. 2010
 • Informace o poslední úpravě:

  (Při psaní tohoto textu byly použity údaje ze statistiky ÚZIS, softwaru SVOD, tisku a především s laskavým svolením autorů byly převzaty pasáže z brožurky ABC pacientů s onkologickým onemocněním autorů MUDr. Jiří Bartoš a kolektiv)

Klíčová slova
informační zdroje