Příprava na onkologickou operaci u praktického lékaře

MUDr. Jiří Dvorský z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně přednášel na semináři pro praktické lékaře v rámci Brněnských onkologických dnů o přípravě pacienta na náročnou onkologickou operaci. Zeptali jsme se ho, co pacienta před operací čeká a co by měl říci svému praktickému lékaři. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Chystáte-li se na předoperační vyšetření před onkologickou operací ke svému praktickému lékaři, začněte tím, že si doma v klidu sednete a sepíšete, jaké máte nebo jste měli zdravotní problémy, jaké operace jste podstoupili, jaké alergie se objevily a jaké léky užíváte.   

Na Brněnských onkologických dnech 2018 jsme položili přednášejícím i další otázky.