Předávání důležitých informací

Pacient má právo být odpovídající, přijatelnou a srozumitelnou formou informován o své nemoci a o všech důležitých okolnostech léčby. Pacient předtím určí, komu z jeho nejbližších mohou lékaři předávat informace o jeho stavu. Ostatním osobám lékař, ani ostatní zdravotníci nesmějí podávat informace.

Berte si blízkou osobu s sebou k lékaři, očekáváte-li závažné informace.

Na tomto místě chceme na základě vlastních zkušeností a poznatků ze zahraničí říci, že mnohem více se osvědčuje předávat důležité informace pacientovi v přítomnosti jím zvolených blízkých. Pacient se při sdělení závažné informace dostává do stresového stavu, nemusí si vše zapamatovat. Přítomnost jemu nejbližšího člověka umožní, aby se pak mohl podělit o svůj strach, úzkost, mohl se poradit a probrat důležité rodinné i osobní souvislosti, přijmout podporu a naději. Může se totiž stát, že pokud blízká osoba bude informována o chorobě později než sám pacient, může dojít k nepochopení a nedorozumění jak mezi pacientem a jeho blízkými, tak mezi příbuznými navzájem.

Na zahraničních pracovištích je zcela běžné, že pacienti se závažným onemocněním vcházejí do ambulance k lékaři v doprovodu svých blízkých. U nás to tak běžné není. A přece by si každý pacient měl uvědomit, že má právo nechat se kamkoli doprovázet člověkem, ve kterého má hlubokou důvěru a u kterého bude hledat trvalou podporu. Je povinností zdravotníků v tomto případě plně vyhovět.

Informace o stránce