adenom, adenokarcinom

Adenom je nezhoubný nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu)., Zhoubný nádor je adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca).

Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá odvozen vzhledu výchozí tkáně, např.: tubulární - vytvářející tubuly (trubičky), vilózní - vytvářející (vlasovité) výrůstky, papilární - vytvářející bradavčité útvary, mucinózní (hlenotvorný) - vytvářející hlen., apod. Nádor může mít více těchto vlastností najednou, např. tubulovilózní nádor, tubulární hlenotvorný nádor apod.

V adenomu mohou být přítomny další buněčné abnormality - dysplazie, které by mohly vyústit až maligní přeměnu, tedy vznik adenokarcinomu, pokud by adenom nebyl včas odstraněn.