adenom / adenokarcinom / adenoca / dysplastický adenom

nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu). Nezhoubný nádor se označuje jako adenom, zhoubný jako adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca).
Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá odvozen vzhledu výchozí tkáně: tubulární - vytvářející tubuly (trubičky), vilózní - vytvářející (vlasovité) výrůstky, papilární - vytvářející bradavčité útvary, mucinózní (hlenotvorný) - vytvářející hlen., apod. Nádor může mít více těchto vlastností najednou, např. tubulovilózní nádor, tubulární hlenotvorný nádor apod.