dysplazie, metaplazie

změny v mikroskopickém uspořádání tkáně - při dysplazii jsou patrné abnormality ve tkáni, která si ale zachovává původních charakter, při metaplazii se tkáň zcela mění (například změna řasinkového epitelu v průduškách v epitel dlaždicobuněčný). Příčinou jsou např. chronické záněty, dráždění ap. Dysplastický či metapastický epitel tedy vykazuje změny oproti epitelu normálnímu, nejde však o změny nádorové, avšak na jejich podkladě se může nádor vyvinout. Nález dysplazie či metaplazie proto vyžaduje pravidelné sledování, při vyšším stupni je nutné odstranění změněných tkání jednoduchým chirurgickým zákrokem. (Pozn.: dysplazie označuje rovněž makroskopické poruchy růstu či vývoje, např. dysplazie kyčelního kloubu)