dysplazie, metaplazie

Dysplazie jsou morfologické změny jednotlivých buněk a jejich uspořádání ve tkáni, typ tkáně se však celkově nemění. Vzniká vlivem chronického dráždění (např. virová infekce, kouření, mechanické dráždění), při trvajícím dráždění se změny prohlubují a (těžká) dysplazie může přejít v metaplazii, při níž vzniká odlišný typ tkáně.

Například v průduškách dochází k dysplazii řasinkového epitelu a k následné metaplaziiepitel dlaždicový (dochází k dlaždicové diferenciaci).

Intestinální metaplazie je změna mikroskopického uspořádání sliznice žaludku, která se podobá sliznici střeva (střevo = latinsky intestinum)

Dysplazie či metaplazie nejsou nádorem, některé se však mohou v nádor vyvinout (řadí se k prekancerózám) a je proto vhodné jejich pravidelné sledování (pokud je to možné), případně včasná léčba (jednoduchý chirurgický zákrok).

(Pozn.: dysplazie označuje rovněž makroskopické poruchy růstu či vývoje, např. dysplazie kyčelního kloubu)