afterloading

V dřívějších dobách při brachyterapii lékaři pracovali přímo s radioaktivním materiálem (zpravidla s radiem). Tak byli vystaveni riziku poškození svého zdraví a nuceni pracovat co nejrychleji. V současné době lékař pracuje s pomůckami, ve kterých není radioaktivní látka. Tyto pomůcky zavede beze spěchu na požadované místo, zkontroluje jejich polohu (kterou může popřípadě upravit) a následně určí jaké bude rozložení použitých zářičů. Teprve potom je do připravených a upevněných pomůcek vkládán vlastní zdroj záření (ve formě kuliček nebo drátků). Pokud je to možné, provádí tuto operaci přístroj, v němž jsou zářiče uloženy, až v okamžiku, kdy nikdo z personálu není v místnosti s pacientem. Pokud je nutno nemocného ošetřit, zářiče se na potřebnou dobu uschovají opět do přístroje.