agresivní lymfom

Jeden ze dvou hlavních typů nehodgkinských lymfomů (rovněž se označuje jako „high-grade“ nebo rychle rostoucí).