alternativní léčba

Obecně je alternativní léčba jiná možnost léčby (např. operace versus "konzervativní" léčba), v informacích pro nemocné vstupujících do klinické studie musí vždy být uvedena možnost alternativní léčby.

Často se tento termín používá pro léčbu založenou na teorii vzniku nemocí, která se liší od oficiální současné lékařské vědy; jedná se například o akupunkturu, specifické diety, užívání některých bylinných přípravků atd. Taková léčba není podložená standardními klinickými zkouškami, které jsou nutné pro medicínu založenou na důkazech.