aminofylin (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí (zúžením) dýchacích cest

Mechanismus účinku léku

  • Vlastní účinek je způsoben teofylinem, který je součástí aminofylinu. Má bronchodilatační účinek, působí stimulačně na dechové centrum, zvyšuje frekvenci a sílu srdečních kontrakcí, má slabý diuretický účinek, stimuluje CNS a zvyšuje žaludeční sekreci

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba dušnosti při obstrukci dýchacích cest

Způsob užívání léku

  • Pomalá nitrožilní injekce nebo infúze 30 – 60 minut, dle potřeby až čtyřikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Některé nežádoucí účinky, vyskytující se při léčbě, mohou snižovat schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.