analgetika / anestetika

Analgetika jsou látky tlumící bolest (vnímání bolesti). Volba analgetika záleží na příčině, typu a intenzitě bolesti. K dispozici jsou ve formě léků užívaných ústy, injekcí nebo náplastí. Při chronické bolesti lze použít přípravek s postupným uvolňováním účinné látky. Analgetika ovlivňují mozkové struktury, které bolestivé podněty "zpracovávají" nebo ovlivňují citlivost nervu vůči bolesti.

Koanalgetika jsou léky, které netlumí přímo bolest, ale různým mechanismem zvyšují účinnost analgetik nebo pomáhají bolest lépe snášet (například léky snižující úzkost).

Anestetika netlumí jen bolest, ale blokují i ostatní čití, dělíme je na lokální a celková.

Lokální (místní) anestetika blokují přenos všech vzruchů nervy. Anestetikum může být aplikováno v místě vzniku bolesti = lokální (místní) anestezie (drobné operace, trhání zubů) nebo výše podél nervu (nervů) inervujících oblast zájmu = svodná anestezie, včetně podání do oblasti míchy (spinální anestezie, epidurální anestezie).

Celková anestetika působí v mozku, navozují různě hluboký umělý spánek – narkózu. Umožnují provádět operace, aniž by pacient cokoliv cítil nebo si pamatoval.

Analgezie / anestezie je stav navozeny analgetiky / anestetiky

Více o léčbě bolesti v článku Informace pro nemocné trpící dlouhodobou bolestí

Další informace též na webových stránkách http://www.i-clb.cz/cs/, kde je též Seznam pracovišť léčby bolesti, jejichž odbornost je potvrzena Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP.