antisense oligonukleotidy

Kód pro vznik určité bílkoviny je zapsán v DNA. Pokud buňka potřebuje danou bílkovinu vytvořit, genetická informace z DNA se zkopíruje na jinou formu nukleové kyseliny – mRNA, na ribozomech je pak tato informace "čtena" a z jednotlivých aminokyselin vzniká bílkovina. Antisense (protisměrné) oligonukleotidy jsou "zrcadlovou" kopií malého úseku mRNA, jsou schopné se na příslušnou mRNA navázat a znemožnit tak její "čtení" a vznik bílkoviny. Uplatňují se v léčbě nemocí, kde je příčinou nemoci mutovaný gen, dle něhož vzniká "patologická" bílkovina, která způsobuje nadměrný růst buněk, blokuje apoptózu ap. Probíhá řada studií s antisense oligonukleotidy u nádorových onemocnění.