DNA

Označení pro deoxyribonukleovou kyselinu (acid), která se nachází v jádře buněk. DNA se skládá z dlouhého řetězce genetického kódu, který programuje všechny bílkoviny.